Pesso-PMT-POH GGZ Groningen

POH GGZ

POH GGZ is een afkorting van Praktijk Ondersteuner Huisarts op het gebied van Geestelijke Gezondheids Zorg. Met de huisarts als eindverantwoordelijke behandelt de POH GGZ zelfstandig cliƫnten.

Mw. A.M. Smulders

Ervaring

Als psychomotorisch therapeut heb ik ruim 25 jaar bij de GGZ gewerkt. Vanaf 2010 werkte ik bij de externe link VNN als Pessotherapeut. Na het volgen van de opleiding tot POH-GGZ werk ik sinds 2015 als praktijkondersteuner voor de huisarts. Op maandagavond en dinsdag bij de externe link Hunzepraktijk in Groningen, op woensdagmorgen en vrijdag bij de externe link Huisartsenpraktijk Zuidwolde. Indien nodig leg ik huisbezoeken af.

 

Als de huisarts een vermoeden heeft dat uw klachten het gevolg zijn van een psychisch probleem dan kan de huisarts u naar mij verwijzen. Dit zijn klachten zoals zich somber voelen, angst en paniekgevoelens, stress en slaapproblemen. Ook problemen op het gebied van werk, sociale contacten, opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden besproken.

Psychische klachten, zoals bijvoorbeeld piekeren, kunnen een rol spelen bij het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten zelf ook leiden tot psychische klachten. Sommige lichamelijke klachten, als vermoeidheid, gespannen spieren of hoofdpijn, kunnen dus ook aanleiding zijn voor een gesprek met de POH-GGZ.

Samen met u bespreek ik uw klachten en vragen. Vervolgens adviseer ik u, in overleg met de huisarts, over een mogelijke aanpak van uw klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken met mij zijn, maar het is ook mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders. Dit kan bijvoorbeeld bij een psycholoog, een GGZ-instelling, maatschappelijk werk of middels E-health zijn.

Ook bied ik gesprekken aan ter overbrugging van een wachtlijst voor de GGZ of voor nazorg na een behandeling in de GGZ.

Als POH-GGZ kan ik u helpen door:

  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg van behandeling in de GGZ

Mw. A.M. Smulders

 

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim, dit betekent dat alles wat u vertelt vertrouwelijk is. Voor gesprekken bij de POH-GGZ hoeft u niet te betalen, de kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.

 

Praktijk de Draaicirkel
LinkedIn | Privacybeleid
Disclaimer